Τί είναι Κυκλική Οικονομία

Η κυκλική οικονομία είναι ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή, εκμίσθωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να παραταθεί ο κύκλος ζωής τους.

Στην πράξη, η κυκλική οικονομία υποδηλώνει τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής του, τα υλικά κατασκευής του διατηρούνται μέσα στην οικονομία με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο για να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν.

Αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με το παραδοσιακό μοντέλο οικονομίας, το οποίο βασίζεται στο πρότυπο “παίρνω-φτιάχνω-καταναλώνω-πετώ”. Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε μεγάλες ποσότητες φθηνών και εύκολα προσβάσιμων υλικών και ενέργειας.

Τα κίνητρα για να στραφούμε στην κυκλική οικονομία 

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και μαζί του, η ζήτηση για πρώτες ύλες. Ωστόσο, οι πηγές εφοδιασμού σημαντικών πρώτων υλών είναι περιορισμένες.

Η πεπερασμένη διάθεση πρώτων υλών σημαίνει επίσης ότι ορισμένα χώρες της ΕΕ εξαρτώνται από άλλες για την κάλυψη των αναγκών τους.

Επιπλέον, η εξόρυξη και χρήση πρώτων υλών έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον, αυξάνοντας, μεταξύ άλλων, την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η εξυπνότερη χρήση πρώτων υλών μπορεί επομένως να επιφέρει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τα οφέλη

Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, ο οικολογικός σχεδιασμός, η επαναχρησιμοποίηση και άλλα παρόμοια μέτρα θα μπορούσαν να αποφέρουν στις επιχειρήσεις της ΕΕ καθαρή εξοικονόμηση χρημάτων, μειώνοντας παράλληλα τις συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η στροφή προς μια κυκλική οικονομία θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη όπως τη μειωμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, την μεγαλύτερη ασφάλεια του εφοδιασμού πρώτων υλών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την τόνωση της καινοτομίας, την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας (700.000 θέσεις εργασίας μόνο στην ΕΕ έως το 2030).

Η κυκλική οικονομία γίνεται καλύτερα κατανοητή εξετάζοντας τα φυσικά βιοσυστήµατα που λειτουργούν µε βέλτιστο τρόπο διότι το καθένα από τα στοιχεία τους εντάσσεται στο σύνολο. Τα προϊόντα σχεδιάζονται µε στόχο να εντάσσονται σε κύκλους υλικών, µε αποτέλεσμα τα υλικά να μεταφέρονται µε τέτοιον τρόπο ώστε η προστιθέμενη αξία να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο – ενώ τα υπολειµµατικά απόβλητα να προσεγγίζουν το μηδέν.

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία απαιτεί τη συμμετοχή και δέσμευση πολλών διαφορετικών ομάδων ανθρώπων. Ο ρόλος των υπευθύνων χάραξης πολιτικής είναι να παρέχουν τις βασικές προϋποθέσεις, την προσβλεψιμότητα και την αυτοπεποίθηση στις επιχειρήσεις, να ενισχύουν το ρόλο των καταναλωτών, και να ορίζουν πώς οι πολίτες μπορούν να εξασφαλίσουν τα οφέλη των αλλαγών που πραγματοποιούνται.

Εξασφαλίζει επίσης την παροχή πιο ανθεκτικών και καινοτόμων προϊόντων στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικών ποσών και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, το οποίο στοχεύει στον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων, τη μείωση αποβλήτων και την ενδυνάμωση των πολιτών (μέσω της κστοχύρωσης του πραγματικού “δικαιώματος επισκευής” για παράδειγμα). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε κλάδους με υψηλή ένταση πόρων όπως τα υφάσματα, τα πλαστικά, οι κατασκευές και τα ηλεκτρονικά.

Τον Φεβρουάριο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία ζητώντας πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη μιας ουδέτερης ως προς τον άνθρακα, περιβαλλοντικά βιώσιμης, χωρίς τοξικές ουσίες και πλήρως κυκλικής οικονομίας έως το 2050, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων κανόνων ανακύκλωσης και δεσμευτικών στόχων για τη χρήση και την κατανάλωση υλικών έως 2030.

Η EPROM στηρίζει και λειτουργεί με κυκλική οικονομία  

Συναισθανόμενοι την σοβαρότητα της κυκλικής οικονομίας οι συνεργάτες μας και η εταιρεία μας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεισφέρουμε με τη σειρά μας τα μέγιστα, όπως:

  • Οι server της εταιρείας μας αντικαθιστώνται με καινούργιους και είναι αυτονόητο από εμάς, ότι οι παλιοί πηγαίνουν στην ανακύκλωση.
  • Τα tonner με τα οποία εκτυπώναμε η EPROM τα έχει καταργήσει, κάνοντας πλέον όλες μας τις εργασίες  ηλεκτρονικά, με τα tonner της εταιρείας μας να έχουν επίσης αποσταλεί στην ανακύκλωση.
  • Για να μειώσουμε τους ρύπους και να εξοικονομήσουμε ενέργεια, όλο το datacenter της EPROM δουλεύει σε χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
  • Όταν κάποιος πελάτης μας θέλει να αναβαθμίσει τον server που τον φιλοξενεί, εμείς κάνουμε uprgrade με μνήμες, cpu, δίσκους κλπ., και με αυτό τον τρόπο, το υλικό δεν χρειάζεται καμία αντικατάσταση.
  • Για τις μετακινήσεις που απαιτούνται, το προσωπικό της Eprom χρησιμοποιεί οχήματα που λειτουργούν με leasing για να έχουμε με αυτό τον τρόπο, οχήματα οικολογικά προς το περιβάλλον.
  • Στηρίζουμε την remote εργασία, εξοικονομώντας έτσι ρύπους προς το περιβάλλον καθώς δεν χρειάζεται να μετακινηθούμε, με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την αμεσότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
  • Τέλος, αποφεύγουμε για την προστασία όλων, όσο το δυνατόν τις προσωπικές επαφές λόγω covid-19, για προστασία των πελατών μας, των συνεργατών μας αλλά και δική μας, και χρησιμοποιώντας cloud εργαλεία, διοργανώνουμε τηλεδιασκέψεις με τους συνεργάτες μας, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο άμεση υποστήριξη.
Προηγούμενο άρθροΠώς να δημιουργήσετε το σχέδιο περιεχομένου σας στο Instagram
Επόμενο άρθροΤι είναι το SEO; Δείτε 8 χαρακτηριστικά