Εφόσον έχουμε επικοινωνήσει για online support κατεβάστε το ανάλογο πρόγραμμα απο τα παρακάτω


AnyDesk


UltraViewer


RemotePC


Teamviewer QS

Quick Support 5

Quick Support 6

Quick Support 7

Quick Support 8

Quick Support 9


Teamviewer Portable

Version 5

Version 6

Version 7

Version 8

Version 9

Επόμενο άρθροWordCamp Athens 9-10 Dec 2017