Κατασκευάζοντας ένα Single Page Website έχετε τη δυνατότητα να περιγράψετε τις υπηρεσίες σας, να προβάλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να δείξετε την ακριβή τοποθεσία σας, χρησιμοποιώντας τους χάρτες της Google.

Η κατασκευή ιστοσελίδας τύπου Single Page αποτελεί την ιδανική λύση για όσους ψάχνουν ένα γρήγορο και συνοπτικό τρόπο να παρουσιάσουν τον εαυτό τους ή την επιχείρησή τους online, και ο επισκέπτης λαμβάνει σύντομες, αλλά σαφείς και χρήσιμες πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας, χωρίς να χρειάζεται να περιηγηθεί σε πολυάριθμες σελίδες, και είναι οικονομική και προσιτή για κάθε επαγγελματία.

Σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν,4072/2012 και Αρ.Πρωτ.: Κ2-3683/29-5-2013 όπου στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο Ν.3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων & στοιχείων στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της επιχείρησης, εφόσον η διεύθυνση της έχει καταχωρισθεί στην εταιρεία.

Α) Ως ιστοσελίδα, αφορά τον δικτυακό τόπο της εταιρίας (website, internet site) τον οποίο χρησιμοποιεί η εταιρία και στον οποίο μπορεί να αναρτά πληροφορία που επιθυμεί ή υποχρεούται.

Β) Στη σχετική διάταξη του άρθρου 232 δεν ορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να παραμένει αναρτημένη η σχετική πληροφορία, της οποίας η δημοσίευση σε εφημερίδα αντικαθίσταται με ανάρτηση. Εύλογο είναι ωστόσο ότι πρέπει να παραμένει αναρτημένη ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της εκάστοτε διάταξης, η οποία και προέβλεπε την σχετική δημοσίευση.

Γ) Οι σχετικές αναρτήσεις, θα πρέπει να είναι ανάλογες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στις εφημερίδες, τις οποίες εξάλλου και συνεχίζουν να πραγματοποιούν οι εταιρίες οι οποίες δεν έχουν καταχωρίσει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας τους.

Κατεβάστε το
Υπόδειγμα αίτησης ΕΔΩ

Οι εταιρείες πρέπει να έχουν υπόψη, ότι κάθε φορά που πραγματοποιούν ανάρτηση ισολογισμού στην ιστοσελίδα τους, οφείλουν και να τη γνωστοποιούν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων».