Η EPROM στην ECDM Expo SE Europe 2024 – Σημαντικές Επαφές και Επενδυτικές Κινήσεις

Αθήνα, 26 Μαΐου 2024 – Η ομάδα της EPROM επισκέφθηκε με μεγάλη επιτυχία την τελευταία ημέρα της eCommerce & Digital Marketing Expo Southeastern Europe 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, από τις 24 έως τις 26 Μαΐου. Η έκθεση, που αποτελεί το γεγονός της χρονιάς για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσέφερε στην ομάδα της EPROM την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια σειρά από σημαντικές συναντήσεις και επενδυτικές συζητήσεις.

Ημέρα Επαφών και Δικτύωσης

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην έκθεση, η ομάδα της EPROM είχε τη δυνατότητα να δημιουργήσει σημαντικές επαφές με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το eCommerce Development, το Digital Marketing, τα Digital Payments και το Marketing Automation. Οι συναντήσεις αυτές επικεντρώθηκαν στην ανταλλαγή γνώσεων και στην εξερεύνηση νέων τεχνολογικών και επιχειρηματικών ευκαιριών.

Σημαντικές Επενδυτικές Κινήσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επενδυτικές κινήσεις που αφορούν το μέλλον του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Η EPROM προχώρησε σε στρατηγικές συμφωνίες με πρωτοπόρες εταιρείες του χώρου, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά και προετοιμάζοντας το έδαφος για μελλοντική ανάπτυξη και καινοτομία. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε συνεργασίες που θα ενισχύσουν την παρουσία της εταιρείας σε τομείς όπως οι ψηφιακές πληρωμές και η αυτοματοποίηση του μάρκετινγκ, προσφέροντας πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες της.

Ημερίδες και Παράλληλες Εκδηλώσεις

Η ομάδα της EPROM παρακολούθησε επίσης με ενδιαφέρον τα διεθνή συνέδρια για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 25 Μαΐου. Τα συνέδρια αυτά, φιλοξένησαν διακεκριμένους ομιλητές και παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες και τάσεις της αγοράς, προσφέροντας στην ομάδα της EPROM έμπνευση και γνώσεις που θα εφαρμοστούν στις μελλοντικές τους στρατηγικές.

Συνολική Εμπειρία και Κλείσιμο της Έκθεσης

Η συμμετοχή της EPROM στην ECDM Expo SE Europe 2024 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, με την ομάδα να φεύγει από την έκθεση έχοντας αποκτήσει σημαντικές γνώσεις και έχοντας θέσει τις βάσεις για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις και συνεργασίες. Η έκθεση αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της θέσης της EPROM στον τομέα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.


STAGE A – Digital Marketing

Η ομάδα της EPROM παρακολούθησε με ενδιαφέρον τις εργασίες του STAGE A στο πλαίσιο του συνεδρίου της eCommerce & Digital Marketing Expo SE Europe 2024. Το συνέδριο κάλυψε ποικίλα θέματα αιχμής που αφορούν την τεχνολογία και τις στρατηγικές στον χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Ακολουθεί μια σύνοψη των βασικών θεμάτων που αναλύθηκαν:

1. Web 3.0 & Metaverse: Εξετάστηκε ο ρόλος των αποκεντρωμένων τεχνολογιών και των ψηφιακών κόσμων στο μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι ομιλητές ανέλυσαν πώς το Web 3.0 και το Metaverse μπορούν να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να βελτιώσουν την αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές.

2. Artificial Intelligence: Παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτές μπορούν να ενσωματωθούν στις διαδικασίες του ηλεκτρονικού εμπορίου για την αύξηση της αποδοτικότητας, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και την εξατομίκευση των προσφορών.

3. Data Content Personalization: Συζητήθηκαν στρατηγικές και τεχνολογίες για την προσωποποίηση του περιεχομένου με βάση τα δεδομένα των χρηστών. Οι παρουσιάσεις εστίασαν στη σημασία της παροχής εξατομικευμένων εμπειριών για την αύξηση της ικανοποίησης και της πιστότητας των πελατών.

4. Omnichannel & Inbound: Αναλύθηκε η προσέγγιση Omnichannel, που συνδυάζει διάφορα κανάλια πωλήσεων και μάρκετινγκ για την παροχή μιας ενοποιημένης εμπειρίας στους πελάτες. Επίσης, καλύφθηκαν οι στρατηγικές Inbound Marketing για την προσέλκυση και διατήρηση πελατών μέσω πολύτιμου και σχετικού περιεχομένου.

5. Social Media & Community Marketing: Εξετάστηκε ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων και των κοινοτήτων στο σύγχρονο μάρκετινγκ. Οι ομιλητές μοιράστηκαν πρακτικές για τη δημιουργία και τη διαχείριση κοινοτήτων που ενισχύουν την αφοσίωση και την εμπλοκή των καταναλωτών.

6. Virtual and Augmented Reality: Παρουσιάστηκαν οι εφαρμογές της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, περιλαμβάνοντας παραδείγματα για το πώς αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη και να ενισχύσουν τις πωλήσεις.

7. Marketplaces Advertising: Αναλύθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές για τη διαφήμιση σε διαδικτυακές αγορές (marketplaces). Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις νέες τάσεις και τις στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αυξήσουν την ορατότητα και την απόδοση των διαφημίσεών τους.

8. Cookieless Targeting Era: Συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από την εποχή χωρίς cookies. Οι ομιλητές παρουσίασαν εναλλακτικές μεθόδους στόχευσης και ανάλυσης δεδομένων, δίνοντας έμφαση στη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών και της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

Η συμμετοχή της EPROM στο συνέδριο STAGE A παρείχε στην ομάδα πολύτιμες γνώσεις και ιδέες για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και στρατηγικών στον τομέα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες και οι τάσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο θα ενισχύσουν την ικανότητα της EPROM να προσφέρει προηγμένες και αποδοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της.


STAGE B – eCommerce

Η ομάδα της EPROM συμμετείχε ενεργά στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της eCommerce & Digital Marketing Expo SE Europe 2024, παρακολουθώντας τις εργασίες του STAGE B. Το συνέδριο κάλυψε μια ευρεία γκάμα θεμάτων που αφορούν τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Ακολουθεί μια σύνοψη των βασικών θεμάτων που αναλύθηκαν:

1. Cross-Border & International Growth: Εξετάστηκαν στρατηγικές για την επέκταση των επιχειρήσεων σε διεθνείς αγορές, περιλαμβάνοντας θέματα συμμόρφωσης με κανονισμούς, προσαρμογής προϊόντων και τοπικών πολιτισμικών διαφορών.

2. Mobile & Conversational Commerce: Παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο m-commerce και τα εργαλεία που επιτρέπουν στους καταναλωτές να πραγματοποιούν αγορές μέσω κινητών συσκευών και συνομιλιών, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και την αμεσότητα στην εμπειρία αγορών.

3. Environmentally Friendly eCommerce: Συζητήθηκαν οι βιώσιμες πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου για να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, όπως η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

4. Last Mile Experience: Αναλύθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες στη βελτίωση της τελευταίας διαδρομής της παράδοσης, από την αποθήκη έως τον τελικό καταναλωτή, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

5. Storage Logistic & Packaging: Εξετάστηκαν νέες λύσεις για την αποθήκευση, τη διαχείριση αποθεμάτων και τη συσκευασία προϊόντων, που συμβάλλουν στην αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

6. New Payment Methods & Services: Παρουσιάστηκαν οι καινοτομίες στους τρόπους πληρωμής, όπως τα ψηφιακά πορτοφόλια και οι κρυπτονομίσματα, που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια στις συναλλαγές.

7. Checkout Optimizations: Συζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης αγοράς, με στόχο τη μείωση της εγκατάλειψης καλαθιών και την αύξηση των πωλήσεων.

8. Web 3.0 Decentralized Metaverse: Εξετάστηκε ο ρόλος του Web 3.0 και των αποκεντρωμένων πλατφορμών στο μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου, με έμφαση στο Metaverse και τις νέες ευκαιρίες που προσφέρει για τις επιχειρήσεις.

9. Personalized Customer Experience & Loyalty: Παρουσιάστηκαν τεχνικές και τεχνολογίες για την παροχή εξατομικευμένων εμπειριών αγορών και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων πιστότητας με τους πελάτες.

10. Marketplaces Integration: Συζητήθηκε η σημασία και οι στρατηγικές για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των επιχειρήσεων σε μεγάλες διαδικτυακές αγορές (marketplaces), αυξάνοντας την προσβασιμότητα και την απήχηση των προϊόντων τους.

11. Social Commerce: Αναλύθηκε η επίδραση των κοινωνικών δικτύων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και οι στρατηγικές για την αξιοποίηση των πλατφορμών αυτών για την αύξηση των πωλήσεων.

12. The Customer Journey: Εξετάστηκαν οι διαφορετικές φάσεις της διαδρομής του πελάτη, από την αρχική επαφή έως την ολοκλήρωση της αγοράς, με στόχο την κατανόηση και βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των καταναλωτών.

Η συμμετοχή της EPROM στο συνέδριο και η παρακολούθηση των παραπάνω θεμάτων παρείχε στην ομάδα πολύτιμες γνώσεις και έμπνευση για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και στρατηγικών που θα ενισχύσουν την απόδοσή της και θα την τοποθετήσουν στην αιχμή των εξελίξεων του κλάδου.

 

Προηγούμενο άρθροΗ Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Διασυνοριακή Αγορά φτάνει σε νέο υψηλό των 237 δις ευρώ το 2023
Επόμενο άρθρο10+1 Σημάδια ότι ήρθε η ώρα να ανακατασκευάσετε τον ιστότοπό σας.