Για να κατανοήσετε την αξία που προσφέρουν οι πελάτες σας στην επιχείρησή σας, πρέπει να καταδυθείτε στον κόσμο της αξίας διάρκειας ζωής του πελάτη με έμφαση στον ορισμό της αξίας διάρκειας ζωής του πελάτη και στη σημασία της αξίας διάρκειας ζωής του πελάτη ως λύσεις. Αυτές οι δύο υποενότητες θα παράσχουν πληροφορίες για τη μέτρηση και τη βελτίωση της αξίας που φέρνουν οι πελάτες στην επιχείρησή σας για μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Γράφει ο Γιώργος Μπρακόπουλος (Προγραμματιστής Αναλυτής – MSc.)

Ορισμός της αξίας διάρκειας ζωής του πελάτη (Customer Lifetime Value)

Η Customer Lifetime Value (CLV) αναφέρεται στη συνολική αξία ενός πελάτη κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σχέσης του με μια επιχείρηση. Είναι μια ζωτικής σημασίας μέτρηση για τις εταιρείες που επιδιώκουν να κατανοήσουν πόσα έσοδα θα αποφέρει κάθε πελάτης με την πάροδο του χρόνου και τις βοηθά να κατανέμουν τους πόρους για να μεγιστοποιήσουν το κέρδος. Η CLV υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα έσοδα που παράγει κάθε πελάτης με τη μέση διάρκεια ζωής του πελάτη.

Για τον ακριβή υπολογισμό του CLV, οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως το κόστος απόκτησης πελατών, το κόστος διατήρησης και τα ποσοστά αποχώρησης πελατών. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το CLV για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ και να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία των πελατών τους. Παρέχοντας στους πελάτες εξατομικευμένες εμπειρίες, καθίσταται πιο πιθανό να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τη συνολική αξία ζωής τους.

EPROM Tip: Η τακτική παρακολούθηση του CLV μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των πελατών υψηλής αξίας, μειώνοντας παράλληλα την προσπάθεια που δαπανάται για εκείνους που είναι λιγότερο κερδοφόροι. Μια δεκάρα που εξοικονομείται είναι μια δεκάρα που κερδίζεται, αλλά ένας πιστός πελάτης που εξοικονομείται είναι μια αξία ζωής που κερδίζεται.

Σημασία της διάρκειας ζωής του πελάτη

Κατανόηση της σημασίας του υπολογισμού της αξίας διάρκειας ζωής του πελάτη

Η γνώση του πόσο αξίζει ένας πελάτης για την επιχείρησή σας μπορεί να κάνει θαύματα στη διατήρηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Προσδιορίζοντας τα οικονομικά κέρδη που λαμβάνουν από τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να κατανέμουν πόρους που στοχεύουν στη διατήρηση των πελατών και στις προοπτικές μελλοντικών εσόδων. Αυτό επιτρέπει στους επιχειρηματίες να εντοπίζουν νέες ευκαιρίες, να τροποποιούν τις δομές τιμολόγησης και παρέχει πληροφορίες για καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις μάρκετινγκ.

Με τον υπολογισμό της αξίας διάρκειας ζωής των πελατών, οι επιχειρήσεις μπορούν να μετρήσουν τον αντίκτυπο των επενδύσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Οι βασισμένες στα δεδομένα γνώσεις που παράγονται μέσω αυτής της μεθόδου μπορούν να επικυρώσουν υποθέσεις σχετικά με την προσαρμογή προϊόντος-αγοράς, ενώ παράλληλα βοηθούν στην ακριβή πρόβλεψη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε κλάδος απαιτεί μοναδικές ιδιαιτερότητες κατά τη μέτρηση της CLV. Αναλύοντας σχετικές μετρήσεις όπως το μέσο περιθώριο κέρδους του ιστορικού συναλλαγών ενός πελάτη, το κόστος απόκτησης καθώς και ορισμένους άλλους παράγοντες, είναι ευκολότερο να αποκρυπτογραφήσετε τη σημασία του CLV στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού μοντέλου.

Το 2016, η Amazon κατάφερε να δημιουργήσει περισσότερο από πέντε φορές το κανονικό CLV προσφέροντας εκπτώσεις “Prime Day” στα μέλη της Prime σε σύγκριση με τους μη Prime συνδρομητές. Η πρωτοβουλία αυτή προσέθεσε σημαντική αξία για τους συνδρομητές Prime, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την αφοσίωση σε μία από τις πιο πολύτιμες υπηρεσίες της Amazon. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν σαφώς την αναγκαιότητα και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη στρατηγικών που εστιάζουν στην ενίσχυση της αξίας ζωής των πελατών.

Ετοιμαστείτε να μάθετε για τους παράγοντες που μπορούν να κάνουν ή να καταστρέψουν την αξία διάρκειας ζωής του πελάτη σας, και όχι, το “να τον στέλνετε στον τηλεφωνητή” δεν είναι ένας από αυτούς.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία διάρκειας ζωής των πελατών

Για να κατανοήσετε καλύτερα τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διαχρονική αξία των πελατών σας, θα πρέπει να εξετάσετε διάφορες μετρήσεις που διέπουν κάθε πτυχή της επιχείρησής σας. Με την ενότητα “Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία διάρκειας ζωής των πελατών”, θα εξετάσουμε διάφορες υποενότητες, όπως το κόστος απόκτησης πελατών, η μέση αξία παραγγελίας, το ποσοστό διατήρησης πελατών και το ποσοστό παραπομπών.

Κόστος απόκτησης πελατών

Το κόστος απόκτησης ενός νέου πελάτη είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός πελάτη για μια επιχείρηση. Το κόστος αυτό αναφέρεται συχνά ως κόστος απόκτησης πελατών (Customer Acquisition Expense – CAE) ή κόστος απόκτησης πελατών (Cost of Customer Acquisition – COCA). Περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιεί μια επιχείρηση για την προσέλκυση πελατών, όπως η διαφήμιση, το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις και οι δραστηριότητες προώθησης.

Το CAE μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κερδοφορία και τις δυνατότητες ανάπτυξης μιας εταιρείας. Όσο υψηλότερο είναι το κόστος απόκτησης πελατών, τόσο χαμηλότερο είναι το περιθώριο κέρδους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συνολική απόδοση της επιχείρησης. Η μείωση του CAE μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της διάρκειας ζωής του πελάτη (CLV).

Ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του CAE είναι η στόχευση σε λάθος κοινό ή τμήμα της αγοράς. Η μη στόχευση στο κατάλληλο κοινό οδηγεί σε σπατάλη πόρων και λιγότερο αποτελεσματικές εκστρατείες μάρκετινγκ. Ο εντοπισμός και η στόχευση του σωστού κοινού μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα ποσοστά μετατροπής και χαμηλότερο κόστος ανά απόκτηση.

Η κατανόηση του CLV και της κερδοφορίας των μεμονωμένων πελατών μπορεί επίσης να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να λάβουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τις δαπάνες μάρκετινγκ. Η γνώση του πόσα έσοδα παράγει κάθε πελάτης κατά τη διάρκεια της ζωής του μπορεί να βοηθήσει στην ιεράρχηση των προσπαθειών μάρκετινγκ προς εκείνους που είναι πιο κερδοφόροι.

Στο παρελθόν, οι εταιρείες βασίζονταν σε παραδοσιακές μεθόδους, όπως οι ψυχρές κλήσεις και οι έντυπες διαφημίσεις για την απόκτηση πελατών. Οι μέθοδοι αυτές ήταν δαπανηρές, χρονοβόρες και αναποτελεσματικές όσον αφορά την προσέγγιση του κοινού-στόχου. Ωστόσο, με την πρόοδο της τεχνολογίας και των τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, όπως η προγνωστική μοντελοποίηση, οι εταιρείες είναι πλέον καλύτερα εξοπλισμένες για να εντοπίζουν και να στοχεύουν πελάτες που είναι πιο πιθανό να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες από αυτές.

Ας το παραδεχτούμε, το μόνο πράγμα που είναι καλύτερο από μια υψηλή μέση αξία παραγγελίας είναι να κερδίσετε το λαχείο, αλλά τουλάχιστον με την AOV έχετε περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Μέση αξία παραγγελίας

Η διερεύνηση της Αξίας Διάρκειας Ζωής Πελάτη (CLV) μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τα αναμενόμενα έσοδα ανά πελάτη. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την CLV είναι το μέσο ποσό που δαπανά ένας πελάτης κατά τη διάρκεια κάθε συναλλαγής, το οποίο συνήθως αναφέρεται ως Μέση Αξία Παραγγελίας (AOV – Average Order Value)

Ακολουθεί ένας πίνακας που παρουσιάζει το AOV και τα συνολικά έσοδα για τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις:

Όνομα επιχείρησης AOV Συνολικά έσοδα
Business A 50 € 10,000 €
Business B 100 € 20,000 €
Business C 150 € 30,000 €

Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι παρόλο που η επιχείρηση Γ έχει υψηλότερο AOV σε σύγκριση με την επιχείρηση Β, τα συνολικά έσοδά της δεν είναι σημαντικά υψηλότερα. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι η Επιχείρηση Β εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες και έχει μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.

Εκτός από την αύξηση των τιμών ή την προσφορά εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να προσπαθήσουν να αυξήσουν το AOV μέσω τεχνικών cross-selling και upselling. Για παράδειγμα, ένα εστιατόριο μπορεί να προτείνει επιπλέον συνοδευτικά ή ποτά με κάθε παραγγελία γεύματος.

Μια εταιρεία που εφάρμοσε μια αποτελεσματική στρατηγική upselling είδε μια αύξηση 15% στο AOV της μέσα σε έξι μήνες από την εφαρμογή της. Η μέση αξία αγοράς αυξήθηκε από περίπου 60 δολάρια σε σχεδόν 70 δολάρια λόγω των upselling συμπληρωματικών προϊόντων. Με ενισχυμένες προσπάθειες μάρκετινγκ και με τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών να παραμένουν σταθερά, αυτό το τοπικό κατάστημα βελτίωσε τους αριθμούς της κατώτατης γραμμής του κατά περίπου 13%. Αν θέλετε να παραμείνουν οι πελάτες σας, αντιμετωπίστε τους σαν ένα αγαπημένο πουλόβερ – άνετο, αξιόπιστο και κάτι που δεν μπορούν να φανταστούν να ζουν χωρίς αυτό.

Ποσοστό διατήρησης πελατών

Η διατήρηση μιας πιστής πελατειακής βάσης είναι επιτακτική ανάγκη για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Ο ρυθμός με τον οποίο οι πελάτες παραμένουν είναι κοινώς γνωστός ως “Αναλογία πιστότητας πελατών”. Αυτή η μέτρηση μετρά το ποσοστό των πελατών που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας μετά την αρχική τους αγορά. Μια υψηλότερη αναλογία αφοσίωσης υποδηλώνει ότι περισσότεροι πελάτες επιστρέφουν, με αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών και των ευκαιριών ανάπτυξης.

Τα βασικά στοιχεία που επηρεάζουν τη διατήρηση πελατών περιλαμβάνουν την προσφορά εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την παροχή προστιθέμενης αξίας μέσω εξατομικευμένων εμπειριών. Όταν οι εταιρείες ευθυγραμμίζουν τις προσφορές τους με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κοινού-στόχου τους, αυξάνουν την πιθανότητα να κερδίσουν έδαφος στον εξειδικευμένο κλάδο τους. Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μπορεί να οδηγήσει τόσο στη διατήρηση όσο και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Ωστόσο, εκτός από αυτές τις βασικές μετρήσεις, ορισμένοι μοναδικοί παράγοντες, όπως η εξατομίκευση και η στόχευση σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα κοινά, μπορούν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της αφοσίωσης των πελατών. Με την κατανόηση των προτιμήσεων των καταναλωτών, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν εξατομικευμένες λύσεις που είναι ελκυστικές για αυτούς. Η καλλιέργεια αυτών των εξατομικευμένων σχέσεων συμβάλλει στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών.

Για να βελτιωθούν τα ποσοστά διατήρησης πελατών, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν τα σημεία πόνου, ενώ παράλληλα να προωθηθούν χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν και προσθέτουν αξία στη ζωή των καταναλωτών. Ο συνδυασμός στρατηγικών μάρκετινγκ περιεχομένου με στοχευμένες εκστρατείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προγράμματα επιβράβευσης πιστότητας παρέχει πολλαπλά σημεία επαφής για τη δέσμευση των πελατών πέρα από τις απλές συναλλαγές. Η αλληλεπίδραση με τους πελάτες στα διάφορα στάδια της διαδρομής τους δημιουργεί υπεραξία της μάρκας πάνω από τα βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα.

Οι συστάσεις είναι σαν δωρεάν διαφήμιση, μόνο που δεν πληρώνετε με χρήματα, αλλά με την ελπίδα ότι οι φίλοι σας δεν θα είναι άχρηστοι στο να πείσουν τους φίλους τους να αγοράσουν από εσάς.

Ποσοστό παραπομπής/σύστασης (referral)

Ο λόγος παραπομπής πελατών είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει την αξία διάρκειας ζωής των πελατών μιας εταιρείας. Ο λόγος αυτός δείχνει πόσοι πελάτες παραπέμπουν την επιχείρηση σε άλλους, οδηγώντας σε αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων.

Ακολουθεί πίνακας που απεικονίζει τον αντίκτυπο του ποσοστού παραπομπής στη διατήρηση πελατών και στη δημιουργία εσόδων:

Ποσοστό παραπομπής Διατήρηση πελατών Δημιουργία εσόδων
50% 89% 25%
30% 78% 18%
10% 35% 5%

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ακόμη και μια μικρή αύξηση του ποσοστού παραπομπών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της διατήρησης και των εσόδων. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση των προγραμμάτων παραπομπών τους και στην παροχή άριστης εξυπηρέτησης πελατών για την ενθάρρυνση των παραπομπών.

Επιπλέον, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να εξατομικεύουν τα αιτήματα παραπομπής τους με βάση τις ατομικές προτιμήσεις κάθε πελάτη. Αυτή η προσέγγιση έχει αποδειχθεί επιτυχής, καθώς αυξάνει την πιθανότητα λήψης παραπομπών.

Πρόσφατα, μια τεχνολογική startup εφάρμοσε ένα σύστημα παραπομπών με τεχνητή νοημοσύνη που παρείχε εξατομικευμένες ανταμοιβές τόσο για τον παραπέμποντα όσο και για τους παραπεμπόμενους χρήστες. Το πρόγραμμα αυτό οδήγησε σε δραματική αύξηση του ποσοστού παραπομπών και στη συνέχεια βελτίωσε τη δια βίου αξία τους.

Ο υπολογισμός της αξίας διάρκειας ζωής των πελατών είναι σαν να προσπαθείς να προβλέψεις τον καιρό – είναι απρόβλεπτος, αλλάζει συνεχώς και μερικές φορές είναι εντελώς απογοητευτικός.

Πώς να μετρήσετε την αξία διάρκειας ζωής των πελατών

Για να μετρήσετε με ακρίβεια την αξία διάρκειας ζωής του πελάτη, πρέπει να ακολουθήσετε μερικά απλά βήματα για τον ακριβή υπολογισμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο μεθόδους για τον υπολογισμό, οι οποίες περιλαμβάνουν τον τύπο της αξίας διάρκειας ζωής του πελάτη και τον υπολογισμό παραδείγματος. Βυθιστείτε βαθύτερα σε αυτές τις υποενότητες για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μέτρηση της αξίας διάρκειας ζωής του πελάτη.

Φόρμουλα διαχρονικής αξίας πελατών

Ο υπολογισμός της αξίας ενός πελάτη κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι απαραίτητος για κάθε επιχείρηση. Για να προσδιορίσουμε αυτή την αξία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογισμό της αξίας ζωής του πελάτη (CLV, Lifetime Worth Computation)

Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας με το περίγραμμα του τύπου που δείχνει τον τρόπο υπολογισμού του CLV. Θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να εκτιμήσουν τα μελλοντικά έσοδα και να σχεδιάσουν αναλόγως.

CLV Πίνακας:

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 ΣΤΟΧΕΙΟ 2
Συνολικά έσοδα Αριθμός συναλλαγών
Μέση αξία/συναλλαγή Μέση διάρκεια ζωής (σε μήνες)

Αξιοποιώντας τα δεδομένα από αυτές τις στήλες, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν πόσα χρήματα αναμένεται να αποφέρει κάθε πελάτης κατά τη διάρκεια της ζωής του. Στη συνέχεια, θα μπορούν να υπολογίσουν πόσα θα μπορούσαν να δαπανήσουν για τη διατήρησή τους μέσω προγραμμάτων ανταμοιβής ή κινήτρων που αυξάνουν τη διατήρηση των πελατών.

Για τη βελτίωση της ακρίβειας, προτείνουμε την προβολή των δυνητικών πωλήσεων αντί της χρήσης παλαιότερων συναλλαγών, οι οποίες μπορεί να μην λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες, ούτε απρόβλεπτες περιστάσεις όπως οι πανδημίες.

Η γνώση της συνολικής αξίας ζωής κάποιου επιτρέπει στις εταιρείες να ποσοτικοποιούν γρήγορα τις επενδύσεις σε εκστρατείες μάρκετινγκ και σχέδια ικανοποίησης πελατών.

Για παράδειγμα, ένα σούπερ μάρκετ αναδιαμόρφωσε τη στρατηγική του αφού έμαθε ότι οι πελάτες αγόραζαν λιγότερα ολόκληρα κοτόπουλα και περισσότερα στήθη κοτόπουλου όταν χρησιμοποιούσαν κουπόνια, πραγματοποιώντας έναν υπολογισμό της αξίας του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους για να διαπιστώνουν αν τα διάφορα ποσοστά έκπτωσης προωθούν τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία ή τις βραχυπρόθεσμες απώλειες.

Ετοιμάστε τα κομπιουτεράκια σας, ήρθε η ώρα να κάνετε μαθηματικά – και μην ανησυχείτε, αυτό δεν θα είναι τόσο επώδυνο όσο ο τελευταίος σας χωρισμός.

Παράδειγμα υπολογισμού

Για να παρουσιάσουμε τους υπολογισμούς της μέσης αξίας των πελατών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ακόλουθο πίνακα:

Πελάτης Συνολική δαπάνη Αριθμός αγορών
John 500 € 4
Sarah 1000 € 6
Mark 250 € 3

Υπολογίζοντας τη μέση δαπάνη ανά πελάτη, μπορούμε να προσδιορίσουμε την αξία ζωής του. Ο τύπος για την αξία διάρκειας ζωής είναι (Μέση αξία πώλησης) x (Αριθμός επαναλαμβανόμενων συναλλαγών) x (Μέσος χρόνος διατήρησης σε μήνες). Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο, μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν υπολογισμένο αριθμό για κάθε πελάτη.

Για παράδειγμα, η αξία διάρκειας ζωής του John θα ήταν (125 €) x (3) x (24), η οποία ισούται με 9.000 €. Η αξία διάρκειας ζωής του Μαρκ θα έβγαινε στα 2.400 €και η αξία της Σάρα θα ισοδυναμούσε με 21.600 €.

Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παρακολουθείτε αυτές τις αξίες με την πάροδο του χρόνου, καθώς βοηθά στην κατανόηση των τάσεων και στη λήψη τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Με βάση μια έκθεση της Bain & Company, η αύξηση των ποσοστών διατήρησης πελατών μόνο κατά 5% οδηγεί σε αύξηση του κέρδους μεταξύ 25%-95%.
Θέλετε να αυξήσετε την αξία διάρκειας ζωής των πελατών σας; Αντιμετωπίστε τους σαν ένα καλό κρασί – καλλιεργήστε τους, εκτιμήστε τους και φροντίστε να βρίσκονται πάντα στη σωστή θερμοκρασία.

Στρατηγικές για τη βελτίωση της διάρκειας ζωής των πελατών

Για να βελτιώσετε την αξία διάρκειας ζωής των πελατών με αποτελεσματικές στρατηγικές, ας δούμε αναλυτικά ορισμένες λύσεις. Προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την αφοσίωση των πελατών, θα διερευνήσουμε πώς μπορούν να βοηθήσουν η εξατομίκευση και η προσαρμογή, η εξυπηρέτηση και η υποστήριξη πελατών, τα προγράμματα αφοσίωσης και οι ανταμοιβές, οι ανοδικές και οι διασταυρούμενες πωλήσεις και η συνεχής βελτίωση μέσω της ανατροφοδότησης.

Εξατομίκευση και προσαρμογή

Εξατομικευμένη εμπειρία για αυξημένη αξία διάρκειας ζωής του πελάτη

Η δημιουργία στρατηγικών εξατομίκευσης και προσαρμογής είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της διάρκειας ζωής του πελάτη. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να το πετύχετε:

Στρατηγική Περιγραφή
Συλλογή δεδομένων πελατών Η συλλογή δεδομένων πελατών, όπως το ιστορικό αγορών τους, οι προτιμήσεις τους κ.λπ., μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες, με αποτέλεσμα εξατομικευμένες εμπειρίες και μακροχρόνια αφοσίωση.
Εκστρατείες email με βάση τη δραστηριότητα του πελάτη Η αποστολή εξατομικευμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση τη δραστηριότητα ή τα πρότυπα συμπεριφοράς των πελατών μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά δέσμευσης και διατήρησης των πελατών.
Προσφέροντας εξατομικευμένες συστάσεις Η προσφορά επιμελημένων προϊοντικών συστάσεων μπορεί να κάνει τους πελάτες να αισθάνονται ότι εκτιμώνται και εκτιμώνται και να τους ενθαρρύνει να επιστρέψουν στην επιχείρηση για μελλοντικές αγορές.

Εκτός από αυτές τις στρατηγικές, είναι σημαντικό να αναλύετε τακτικά τα σχόλια των πελατών για να βελτιώνετε περαιτέρω τη διαδικασία εξατομίκευσης. Αφιερώνοντας χρόνο για να ακούσει και να μάθει από τα σχόλια των πελατών, η επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει προσαρμοσμένες εκστρατείες μάρκετινγκ, να αναπτύξει νέα προϊόντα που έχουν απήχηση στο κοινό-στόχο της και να δώσει έμφαση σε αυτό που πραγματικά έχει μεγαλύτερη σημασία.

Για να επιτύχουν επιτυχημένες προσπάθειες εξατομίκευσης, οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα συλλέγουν τα δεδομένα των πελατών, διατηρώντας παράλληλα τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Επιπλέον, η εκπαίδευση των εργαζομένων στη δημιουργία συναρπαστικών και εξατομικευμένων εμπειριών θα οδηγήσει στην οικοδόμηση καλύτερων μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες.

Με την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των στρατηγικών, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν αυξημένη διαχρονική αξία πελατών, δημιουργώντας παράλληλα μια αξέχαστη εμπειρία για την πελατεία τους. Η εξυπηρέτηση πελατών μπορεί να κάνει ή να καταστρέψει τη δια βίου αξία ενός πελάτη, γι’ αυτό να θυμάστε: αν στην αρχή δεν τα καταφέρετε, προσπαθήστε να μην ακούγεστε σαν ρομπότ στο τηλέφωνο.

Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών

Ένας τρόπος για να βελτιώσετε την αξία ενός πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του είναι η παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης. Η εξασφάλιση ότι οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε βοήθεια όποτε τη χρειάζονται μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση, την αφοσίωση και τελικά να βελτιώσει τις αλληλεπιδράσεις τους με την επιχείρηση.

Προσφέροντας κανάλια υποστήριξης, όπως τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή chat, οι πελάτες αισθάνονται ότι εκτιμώνται και ακούγονται. Επιπλέον, η εξασφάλιση έγκαιρων απαντήσεων μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων ή εκπαιδευμένου προσωπικού βελτιώνει τη συνολική εμπειρία. Η επένδυση σε εργαλεία εξυπηρέτησης πελατών και η εκπαίδευση των αντιπροσώπων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μειωμένους χρόνους αναμονής και αυξημένα ποσοστά επίλυσης προβλημάτων, τα οποία συμβάλλουν θετικά στις μακροχρόνιες σχέσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν προτιμούν όλοι οι πελάτες τον ίδιο τρόπο επικοινωνίας. Η προσφορά πολλαπλών τρόπων διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται διαφορετικές προτιμήσεις. Οι πελάτες που δεν έχουν πρόβλημα να επικοινωνήσουν μαζί σας στις 6 το απόγευμα δεν θα πρέπει να συναντούν αντίσταση- αντίθετα, θα πρέπει να είναι μια αβίαστη εμπειρία.

Δίνοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών ως κεντρικό πυλώνα δέσμευσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν τη φήμη αξιόπιστων και αξιόπιστων συνεργατών των πελατών τους. Οι θετικές εμπειρίες λαμβάνουν πάντα θετικά σχόλια από στόμα σε στόμα από το πιστό κοινό που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου.

Η εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών εξυπηρέτησης πελατών είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των υφιστάμενων πελατών και συμβάλλει στη δημιουργία και την προώθηση εποικοδομητικών σχέσεων που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Ποιος χρειάζεται φίλους με οφέλη όταν έχετε προγράμματα πιστότητας και ανταμοιβές; Ενισχύστε τη δια βίου αξία των πελατών σας και την αυτοεκτίμησή σας, όλα μαζί!

Προγράμματα επιβράβευσης και ανταμοιβές

Χρήση προγραμμάτων διατήρησης πελατών και κινήτρων για τη βελτίωση της διάρκειας ζωής των πελατών

Μια από τις πιο επιτυχημένες προσεγγίσεις για την ενίσχυση της αξίας ζωής των πελατών είναι η εφαρμογή προγραμμάτων και κινήτρων διατήρησης πελατών. Η στρατηγική αυτή εξασφαλίζει την επιστροφή των πελατών με την εισαγωγή τους σε προγράμματα πιστότητας και ανταμοιβές που τους παρακινούν να συνεχίσουν να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες από μια μάρκα.

Για να εφαρμόσετε αποτελεσματικά αυτή τη στρατηγική, παραθέτουμε τέσσερα σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

 • Δημιουργήστε ένα εύκολα κατανοητό πρόγραμμα επιβράβευσης, όπου οι πελάτες παραμένουν παρακινημένοι κερδίζοντας πόντους με κάθε αγορά.
 • Προσφέρετε αποκλειστικές ανταμοιβές, εκπτώσεις και δωρεάν προσφορές ως μέρος του προγράμματος επιβράβευσης, ώστε οι πελάτες να αισθάνονται μια αίσθηση ικανοποίησης.
 • Για να τραβήξετε την προσοχή των νέων πελατών, δημιουργήστε στοχευμένα προγράμματα κινήτρων με βάση τις πρόσφατες αγορές τους.
 • Δημιουργήστε κοινωνικές εκδηλώσεις ή δωρεάν κουπόνια για τους πιστούς πελάτες, ώστε να προσθέσετε αξία στην εμπειρία τους με την επωνυμία σας.

Μια ουσιαστική σκέψη για την εφαρμογή προγραμμάτων διατήρησης πελατών δεν είναι μόνο η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό, αλλά και η διατήρησή του ορατού στα κανάλια επικοινωνίας σας. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα επιβράβευσης εμφανίζεται στις υπογραφές email, στις σελίδες ευχαριστιών, στις σελίδες προϊόντων, όποτε αυτό είναι εφικτό.

EPROM Tip: Για να εξατομικεύσετε περαιτέρω αυτά τα κίνητρα, συγκεντρώστε δεδομένα πελατών κατά τη διάρκεια της εγγραφής και διαμορφώστε εξατομικευμένα κίνητρα για κάθε άτομο.

Θέλεις πατάτες τηγανιτές με το μπέργκερ σας ; Το παιχνίδι των upsell μας είναι ισχυρότερο από τη δύναμη της θέλησής σας να αντισταθείτε.

Upselling και Cross-selling

Οι υπερπώληση και οι σταυροειδείς πωλήσεις είναι αποτελεσματικές μέθοδοι βελτίωσης της αξίας ζωής των πελατών που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν στρατηγικές ευκαιρίες για την προσφορά στους πελάτες πρόσθετων συναφών προϊόντων ή υπηρεσιών. Ακολουθούν 6 σημεία για τη διερεύνηση αυτών των τεχνικών:

 1. Ανάδειξη της αξίας των premium προσφορών σας
 2. Προσφορά εξατομικευμένων πακέτων με βάση τις προτιμήσεις των πελατών
 3. Χρονισμός των προσφορών σας κατά τη διαδικασία αγοράς
 4. Απλοποίηση της διαδικασίας αγοράς με προτάσεις και συστάσεις
 5. Συνέχιση της οικοδόμησης σχέσεων με τους πελάτες μετά τις αρχικές αγορές
 6. Ενθάρρυνση παραπομπών από ικανοποιημένους πελάτες

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν μετρήσεις επιτυχίας upsell και cross-sell, όπως το ποσοστό υιοθέτησης προϊόντων και τα αυξημένα έσοδα ανά πελάτη. Η κατανόηση μοναδικών λεπτομερειών, όπως συγκεκριμένοι τύποι προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι πιο αποτελεσματικοί για αυτές τις τεχνικές, μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση των στρατηγικών.

Μια πρόσφατη μελέτη του Harvard Business Review διαπίστωσε ότι η αύξηση των ποσοστών διατήρησης πελατών κατά 5% μπορεί να αυξήσει τα κέρδη κατά 25% έως 95%.

Η ανατροφοδότηση είναι σαν ένας καθρέφτης, μπορεί να αποκαλύπτει πράγματα που δεν μας αρέσουν, αλλά είναι απαραίτητη για τη συνεχή βελτίωση.

Συνεχής βελτίωση μέσω ανατροφοδότησης

Επίτευξη αυξημένης αξίας μέσω συνεχών βρόχων ανατροφοδότησης

Μια κρίσιμη συνιστώσα της ενίσχυσης της αξίας ζωής των πελατών είναι η συνεχής βελτίωση μέσω της λήψης ανατροφοδότησης από τους πελάτες. Αυτό είναι εφικτό με την ενεργή αναζήτηση των απόψεων των πελατών και τη χρήση τους για τη βελτίωση των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων. Η ανατροφοδότηση των πελατών είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων τομέων που χρειάζονται βελτίωση, τη μέτρηση της συνολικής ικανοποίησης των πελατών, τον εντοπισμό κενών σε προϊόντα ή υπηρεσίες και τελικά τον ανταγωνισμό σε παγκόσμια κλίμακα.

Για να επιτύχουν την επιτυχία μέσω αυτών των καναλιών ανατροφοδότησης, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ανοιχτό μυαλό και δεκτική στάση απέναντι στα σχόλια των πελατών. Τα θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα σχόλια πρέπει να είναι όλα ευπρόσδεκτα, καθώς βοηθούν στον εντοπισμό συγκεκριμένων ευκαιριών για μια επιτυχημένη βελτίωση.

Η συνεχής συλλογή και αξιολόγηση των ανατροφοδοτήσεων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν άμεσα τις στρατηγικές τους ώστε να ανταποκρίνονται στις διαρκώς διευρυνόμενες απαιτήσεις του κοινού τους. Προβλέποντας έγκαιρα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους και δρώντας άμεσα με βάση εξωτερικούς δείκτες, όπως οι απαντήσεις σε έρευνες, τα αρχεία καταγραφής παραπόνων ή οι εγκαταστάσεις συλλογής δεδομένων στο τμήμα σχολίων, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν υψηλότερα ποσοστά αφοσίωσης πελατών.

Μια προσέγγιση με ανέκδοτα θα προσφέρει προοπτική για τους τρόπους με τους οποίους οι επιτυχημένες μάρκες αξιοποιούν τους βρόχους ανατροφοδότησης για να κερδίσουν τους πελάτες ακόμη πιο αποτελεσματικά – η εμπειρία έχει δείξει ότι οι επιχειρήσεις επωφελήθηκαν εκθετικά μέσω της απρόσκοπτης εφαρμογής μετρήσεων με βάση τον πελάτη – η βελτίωση της Uber σε πραγματικό χρόνο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αναστροφή σοβαρών προβλημάτων δημόσιας αντίληψης. Τα συγχαρητήρια ξεπέρασαν τις στιγμές παραπόνων που αποτελούν παραδείγματα που κάθε επιχείρηση θα μπορούσε να μιμηθεί σε οποιαδήποτε κλίμακα”.

Η βελτίωση της αξίας διάρκειας ζωής των πελατών είναι σαν να φυτεύετε ένα δέντρο χρημάτων στον κήπο της επιχείρησής σας – καλλιεργήστε το και παρακολουθήστε το να μεγαλώνει.

Σημασία της βελτίωσης της διάρκειας ζωής των πελατών

Για να βελτιώσετε την αξία διάρκειας ζωής των πελατών με αυξημένα έσοδα και κερδοφορία, βελτιωμένη ικανοποίηση και αφοσίωση των πελατών και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ας διερευνήσουμε τη σημασία της εστίασης σε αυτούς τους τομείς. Εξετάζοντας τα οφέλη κάθε υποενότητας, μπορείτε να αποκτήσετε μια βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η βελτίωση της αξίας διάρκειας ζωής του πελάτη μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μια πιο επιτυχημένη και ακμάζουσα επιχείρηση.

Αυξημένα έσοδα και κερδοφορία

Η μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των πελατών είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις προκειμένου να επιτύχουν βιώσιμη αύξηση των εσόδων και κερδοφορία. Αξιοποιώντας τα δεδομένα των πελατών, αναλύοντας τις συμπεριφορές και τις προτιμήσεις τους, εφαρμόζοντας στοχευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ και παρέχοντας εξαιρετικές εμπειρίες στους πελάτες, οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν το δυναμικό για επαναλαμβανόμενες αγορές, ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και upselling. Αυτό μπορεί τελικά να οδηγήσει σε υψηλότερες ροές εσόδων και βελτιωμένη κερδοφορία μακροπρόθεσμα.

Επιπλέον, η βελτίωση της διάρκειας ζωής των πελατών υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην απόκτηση νέων πελατών μέσω προφορικών παραπομπών και θετικών διαδικτυακών κριτικών από ικανοποιημένους πελάτες. Επιτρέπει επίσης στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους, γεγονός που τους επιτρέπει να προσφέρουν εξατομικευμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές.

Επιπλέον, ένα πραγματικό παράδειγμα για το πώς η εστίαση στη βελτίωση της αξίας διάρκειας ζωής των πελατών οδήγησε σε αύξηση των εσόδων είναι η Amazon. Η καινοτόμος προσέγγιση της εταιρείας να προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων με βάση τις προηγούμενες αγορές και το ιστορικό περιήγησης έχει ως αποτέλεσμα σημαντικό μέρος των εσόδων της να προέρχεται από επαναλαμβανόμενους πελάτες που εκτιμούν την εμπειρία εξατομίκευσης που προσφέρει.

Το να κρατάτε τους πελάτες σας ευχαριστημένους είναι σαν να κρατάτε ένα φυτό ζωντανό – ποτίστε τους με ικανοποίηση και θα συνεχίσουν να φυτρώνουν για περισσότερα.

Βελτιωμένη ικανοποίηση και αφοσίωση πελατών

Βελτιώνοντας την αξία της διάρκειας ζωής των πελατών, οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν την ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών τους. Μπορούν να δημιουργήσουν βαθύτερες σχέσεις με τους πελάτες, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να κερδίσουν επαναλαμβανόμενες ή παραπεμπτικές επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να μειώσουν το κόστος απόκτησης και να αυξήσουν τα έσοδα χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τα περιθώρια τιμών.

Με την κατανόηση των ατομικών αναγκών και προτιμήσεων των πελατών σε κάθε σημείο της διαδρομής τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ανάλογα. Αξιοποιούν αυτή την ευκαιρία κάνοντας χρήση διαφόρων σημείων επαφής, όπως τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και η online/offline συμπεριφορά για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία, τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν, τα σχόλια, τις κριτικές κ.λπ. Αυτό οδηγεί σε καλύτερη στόχευση και εξατομίκευση που ενισχύει την αφοσίωση των πελατών.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες, ακούγοντας τους ενεργά και κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές με βάση τα σχόλια. Η προσεκτική εξυπηρέτηση με γρήγορες απαντήσεις δημιουργεί εμπιστοσύνη, καθώς δείχνει ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των πελατών. Με την ανάπτυξη μιας θετικής εμπειρίας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού με την επωνυμία σας παρέχει κίνητρα για να επιστρέψουν ξανά.

Υπάρχει μια ιστορία σχετικά με το πώς η Airbnb χρησιμοποίησε δεδομένα από τις συζητήσεις των πελατών για να δημιουργήσει τις “Λίστες Επιθυμιών”, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να κλείνουν ταξίδια χρησιμοποιώντας συλλογές συμβουλών για προορισμούς που προέρχονται από τους πιο ενεργούς χρήστες της Airbnbs σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι γνώσεις δεν βοηθούν μόνο στη διαμόρφωση εκστρατειών μάρκετινγκ αλλά και ιδεών ανάπτυξης προϊόντων που δημιουργούν γνήσια σύνδεση με τους πελάτες ανταποκρινόμενες άμεσα στην πραγματική συμπεριφορά/προτιμήσεις των χρηστών.

Εξουδετερώστε τον ανταγωνισμό σας κρατώντας τους πελάτες σας κοντά και την αξία ζωής των πελατών σας πιο κοντά.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Σε επαγγελματικό επίπεδο, η ενίσχυση της αξίας της διάρκειας ζωής ενός πελάτη με μια εταιρεία είναι ένα ύψιστης σημασίας στρατηγικό εργαλείο που αυξάνει την ανταγωνιστική υπεροχή. Η δημιουργία μακροπρόθεσμων εσόδων και κερδοφορίας είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία μιας επιχείρησης στη σημερινή ταχέως εξελισσόμενη βιομηχανία.

Για να δώσετε περαιτέρω έμφαση, αναλογιστείτε τον ακόλουθο πίνακα που περιγράφει τη στρατηγική της Ανταγωνιστικής υπεροχής:

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3
Αυξημένη πιστότητα πελατών Βελτιωμένη κερδοφορία Υψηλότερο μερίδιο αγοράς

Το πρόσθετο πλεονέκτημα της διατήρησης πελατών είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα upselling σε αυτούς τους πελάτες. Επιπλέον, οι πιστοί πελάτες θα μπορούσαν να γίνουν υποστηρικτές της μάρκας σας και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στα κοινωνικά τους δίκτυα, με αποτέλεσμα αυξημένη αναγνωρισιμότητα και υψηλότερα ποσοστά μετατροπής.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Bain & Company, η αύξηση των ποσοστών διατήρησης πελατών θα αυξήσει τα συνολικά έσοδα κατά τη διάρκεια της ζωής ανά πελάτη έως και 95%.

Είναι πράγματι επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις να καθορίσουν τρόπους μέσω των οποίων μπορούν να διατηρήσουν τους πελάτες τους, εξασφαλίζοντας έτσι συνεχείς υψηλές αποδόσεις μέσω της βελτιστοποίησης της διάρκειας ζωής των πελατών.

Βελτιώστε την αξία διάρκειας ζωής των πελατών σας ή αντιμετωπίστε τις συνέπειες – όπως το να πρέπει να διασκεδάζετε την πεθερά σας κάθε Σαββατοκύριακο.

Συμπέρασμα και βήματα δράσης

Για να μεγιστοποιήσετε την αξία των πελατών – Αναλάβετε δράση τώρα!

Για να επιτύχουν υψηλότερη αξία ζωής των πελατών, οι επιχειρήσεις πρέπει να καθορίσουν εφαρμόσιμα βήματα. Δείτε πώς μπορείτε να ανεβάσετε την αφοσίωση των πελατών σας στο επόμενο επίπεδο:

 1. Χτίστε μακροχρόνιες σχέσεις: Καλλιεργήστε μακροχρόνιες σχέσεις προσεγγίζοντας με συνέπεια τους πελάτες με εξατομικευμένες προσφορές και επικοινωνίες.
 2. Εξατομικεύστε τις εμπειρίες τους: Προχωρήστε πέρα από την εξατομίκευση δημιουργώντας μοναδικές, αξέχαστες εμπειρίες που ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις.
 3. Κρατήστε το απλό: Απλοποιήστε τη λήψη αποφάσεων σε κάθε σημείο επαφής για να αυξήσετε την πιθανότητα μετατροπής.

Επιπλέον, για να αξιοποιήσετε πλήρως αυτή την πολύτιμη μέτρηση, παρακολουθείτε με ακρίβεια μετρήσεις όπως το ποσοστό επαναλαμβανόμενων αγορών και τη μέση αξία παραγγελίας. Η πραγματοποίηση αυτών των κρίσιμων βημάτων θέτει την επιχείρησή σας σε μια θέση που ευνοεί τη μακροχρόνια αύξηση της αξίας των πελατών.

Τώρα είναι η ώρα να δράσετε! Η αγνόηση έστω και μιας πτυχής της βελτιστοποίησης της αξίας διάρκειας ζωής των πελατών θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Ξεκινήστε να εφαρμόζετε αυτές τις αλλαγές σήμερα για να αξιοποιήσετε τις εκτεταμένες ευκαιρίες που συνοδεύουν την αυξημένη αξία διάρκειας ζωής των πελατών!

Συχνές ερωτήσεις

Ε: Τι είναι η αξία διάρκειας ζωής του πελάτη;

Α: Η αξία διάρκειας ζωής του πελάτη είναι η συνολική χρηματική αξία που αποφέρει ένας πελάτης σε μια εταιρεία κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Αυτή περιλαμβάνει όλες τις αγορές που πραγματοποίησε ο πελάτης, καθώς και τις συστάσεις ή άλλες μορφές εσόδων που δημιουργούνται από την υποστήριξη του πελάτη.

Ερ: Γιατί είναι σημαντική η αξία διάρκειας ζωής του πελάτη;

Α: Η αξία διάρκειας ζωής του πελάτη είναι μια σημαντική μέτρηση για τις επιχειρήσεις, διότι βοηθά στον προσδιορισμό της συνολικής κερδοφορίας ενός πελάτη. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το ποιοι πελάτες είναι οι πιο πολύτιμοι και, ως εκ τούτου, ποιοι από αυτούς αξίζουν περισσότερη προσοχή και πόρους για τη διατήρησή τους.

Ερ: Πώς υπολογίζεται η αξία διάρκειας ζωής του πελάτη;

Α: Ο βασικός τύπος για τον υπολογισμό της αξίας διάρκειας ζωής του πελάτη είναι: (μέση αξία αγοράς) x (αριθμός αγορών ανά έτος) x (μέση διάρκεια ζωής του πελάτη σε έτη). Αυτό σας δίνει τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα που θα αποφέρει ένας πελάτης στην επιχείρησή σας κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Ερ: Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν την αξία διάρκειας ζωής των πελατών τους;

Α: Για να βελτιώσουν την αξία διάρκειας ζωής των πελατών, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικεντρωθούν στην αύξηση της συχνότητας και της αξίας των αγορών που πραγματοποιούν οι πελάτες, καθώς και στην καλλιέργεια των πελατειακών σχέσεων για την ενθάρρυνση της αφοσίωσης και της υποστήριξης. Η προσφορά εξατομικευμένων εμπειριών και προγραμμάτων επιβράβευσης μπορεί επίσης να συμβάλει στην αύξηση της αξίας διάρκειας ζωής των πελατών.

Ερ: Ποιες είναι ορισμένες κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν προσπαθούν να βελτιώσουν την αξία διάρκειας ζωής των πελατών;

Α: Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι ο εντοπισμός των σωστών πελατών στους οποίους θα στοχεύσουν οι προσπάθειες διατήρησης. Επιπλέον, ορισμένες επιχειρήσεις μπορεί να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν αποτελεσματικές στρατηγικές διατήρησης, καθώς μπορεί να είναι δύσκολο να εξισορροπήσουν το κόστος διατήρησης των πελατών με τα πιθανά έσοδα που θα αποφέρουν στο μέλλον.

Προηγούμενο άρθροΤι είναι η αναγνωρισιμότητα της μάρκας (brand awareness) για μια τοπική επιχείρηση
Επόμενο άρθροΦορολογία Κυβερνήσεων στο μέλλον – Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης