Η τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, με κινητήρια δύναμη νέους ταξιδιώτες, προορισμούς και τάσεις. Η έκθεση της McKinsey & Company “The State of Tourism and Hospitality 2024” εξετάζει αυτή την εξέλιξη, εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς άξονες:

  • την κυριαρχία του εγχώριου τουρισμού
  • την αυξανόμενη ζήτηση για εξατομικευμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες
  • την άνοδο του πολυτελούς τουρισμού
  • και την ανάγκη για διαχείριση του υπερτουρισμού.

Η έκθεση υπογραμμίζει την σημασία της κατανόησης των αναδυόμενων ταξιδιωτικών προτύπων, όπως η άνοδος των millennials και της Gen Z, καθώς και την προσαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων στις νέες συνθήκες. Προτείνονται, επίσης, στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού και η βιωσιμότητα. Συνολικά, η έκθεση παρουσιάζει μια αισιόδοξη εικόνα για το μέλλον του τουρισμού, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για καινοτομία και υπευθυνότητα.

Για τη σύνοψη της πηγής επιμελήθηκε ο Γιώργος Μπρακόπουλος (Προγραμματιστής Αναλυτής – MSc.)

Κύριες Τάσεις:

Η πλειοψηφία των ταξιδιών γίνεται κοντά στο σπίτι:
Ενώ τα διεθνή ταξίδια τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας, η εγχώρια ταξιδιωτική δαπάνη παραμένει κυρίαρχη, με τον ενδοπεριφερειακό τουρισμό να σημειώνει άνοδο.

Προτεραιότητα στην εξατομίκευση:
Οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο εξατομικευμένες εμπειρίες, απορρίπτοντας τις “one-size-fits-all” προσεγγίσεις.

Το πρόσωπο του πολυτελούς ταξιδιού αλλάζει:
Η ζήτηση για πολυτελή ταξίδια και φιλοξενία αυξάνεται ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο τουριστικό τμήμα, ιδίως στην Ασία. Η κατανόηση των διαφορετικών προτιμήσεων και συμπεριφορών των ταξιδιωτών πολυτελείας, βάσει ηλικίας, εθνικότητας και εισοδήματος, είναι απαραίτητη.

Προετοιμασία για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού:
Καθώς ο τουρισμός αυξάνεται, οι προορισμοί πρέπει να προετοιμαστούν για τη διαχείριση των αυξημένων τουριστικών ροών. Απαιτείται σχεδιασμός, ανάπτυξη και επενδύσεις σε στρατηγικές αντιμετώπισης του υπερτουρισμού, βελτίωση υποδομών, εκπαίδευση εργατικού δυναμικού και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επιπρόσθετα Σημαντικά Στοιχεία:

Ανάκαμψη του Παγκόσμιου Τουρισμού:
Παρά την πτώση κατά 75% το 2020, η έκθεση προβλέπει πλήρη ανάκαμψη του παγκόσμιου τουρισμού έως τα τέλη του 2024.

Νέοι Ταξιδιώτες, Νέοι Προορισμοί:
Περισσότερα περιφερειακά ταξίδια, μια αναδυόμενη γενιά ταξιδιωτών και νέοι προορισμοί τροφοδοτούν τη σταθερή αύξηση των τουριστικών δαπανών.

Κατανόηση της Συμπεριφοράς των Σύγχρονων Ταξιδιωτών:
Η έρευνα της McKinsey σε περισσότερους από 5.000 ταξιδιώτες αποκαλύπτει διαφορετικές επιθυμίες, γενεακές διαφορές και νέα αρχέτυπα ταξιδιωτών.

Επαναπροσδιορισμός του “Πολυτελούς Ταξιδιώτη”:
Η άνοδος των εισοδημάτων στην Ασία και η αυξανόμενη προθυμία των νεότερων γενιών με υψηλά εισοδήματα να ξοδεύουν χρήματα σε πολυτελή ταξίδια αναδιαμορφώνουν την εικόνα του “πολυτελούς ταξιδιώτη”.

Συμπέρασμα:

Η τουριστική βιομηχανία βρίσκεται σε μια συναρπαστική και ρευστή εποχή. Οι επιχειρήσεις που θα κατανοήσουν και θα προσαρμοστούν στις νέες αυτές τάσεις, εστιάζοντας στην εξατομίκευση, την βιωσιμότητα και την κατανόηση των αναγκών των νέων ταξιδιωτών, θα είναι αυτές που θα ευδοκιμήσουν στο μέλλον.

Συχνές Ερωτήσεις για τον Τουρισμό και την Φιλοξενία το 2024

Ε: Ποια είναι η συνολική εικόνα για τον τουρισμό και την φιλοξενία το 2024;
Α: Ο τουρισμός και η φιλοξενία βρίσκονται σε ανοδική πορεία, με κινητήρια δύναμη νέους ταξιδιώτες, προορισμούς και τάσεις. Παρά την πτώση κατά 75% που σημειώθηκε στα ταξίδια το 2020, η βιομηχανία αναμένεται να ανακάμψει πλήρως έως το τέλος του 2024. Η αύξηση των περιφερειακών ταξιδιών, η εμφάνιση νέων ταξιδιωτών και η ανάδειξη νέων προορισμών τροφοδοτούν τις σταθερές δαπάνες στον τουρισμό.

Ε: Ποιες είναι οι κυριότερες τάσεις που διαμορφώνουν τον τουρισμό το 2024;
Α: Τέσσερις βασικές τάσεις διαμορφώνουν τον τουρισμό: Η πλειονότητα των ταξιδιών γίνεται κοντά στο σπίτι. Ο εγχώριος και περιφερειακός τουρισμός γνωρίζουν άνθηση. Προτεραιότητα στην εξατομίκευση. Οι ταξιδιώτες αναζητούν εξατομικευμένες εμπειρίες και οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν. Το πρόσωπο του πολυτελούς ταξιδιού αλλάζει. Η ζήτηση για πολυτελή ταξίδια αυξάνεται, με την Ασία να πρωτοστατεί. Η κατανόηση των διαφορετικών προτιμήσεων των ταξιδιωτών πολυτελείας είναι ζωτικής σημασίας.
Η αντιμετώπιση του υπερτουρισμού. Οι προορισμοί πρέπει να προετοιμαστούν για την αύξηση των τουριστικών ροών, διασφαλίζοντας την αειφορία.

3: Πώς μπορούν οι τουριστικοί προορισμοί να προετοιμαστούν για τις μελλοντικές τουριστικές ροές;
Α: Η έγκαιρη προετοιμασία είναι ζωτικής σημασίας. Οι προορισμοί πρέπει:
Να αξιολογήσουν την φέρουσα ικανότητα τους.
Να βελτιώσουν τις υποδομές και τις μεταφορές.
Να εκπαιδεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό.
Να προστατεύσουν την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.

Ε: Ποιες είναι οι επιπτώσεις της αυξανόμενης ζήτησης για πολυτελή ταξίδια;
Α: Η ζήτηση για πολυτελή ταξίδια αυξάνεται ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο τουριστικό τμήμα, με κινητήρια δύναμη την αυξανόμενη αγοραστική δύναμη στην Ασία και την εμφάνιση νέων κατηγοριών εύπορων ταξιδιωτών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις αυτών των ταξιδιωτών για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση.

Ε: Ποια είναι η σημασία της κατανόησης των αναδυόμενων αρχετύπων ταξιδιωτών;
Α: Η McKinsey, μέσω ερευνών, εντοπίζει νέα “πρόσωπα” στον τουρισμό, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες. Η κατανόηση αυτών των αρχετύπων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους και να προσελκύσουν νέο κοινό.

Ε: Τι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες δημιουργούνται στον τουρισμό;
Α: Ο κλάδος βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν νέες τάσεις όπως:
Την αποσύνδεση πακέτων υπηρεσιών.
Την προσφορά ξεχωριστών εμπειριών.
Την αξιοποίηση δεδομένων για την κατανόηση των πελατών.

Ε: Πώς μπορούν οι τεχνολογίες να συμβάλλουν στην εξέλιξη του τουρισμού;
Α: Η τεχνολογία, και ιδιαίτερα η Τεχνητή Νοημοσύνη, μπορούν να αναβαθμίσουν την τουριστική εμπειρία προσφέροντας:
Εξατομικευμένες προτάσεις.
Ευκολότερη κράτηση και οργάνωση ταξιδιών.
Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών.

Ε: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος;
Α: Πέρα από τις ευκαιρίες, ο κλάδος αντιμετωπίζει και προκλήσεις όπως:
Την έλλειψη εργατικού δυναμικού.
Την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές.
Τις γεωπολιτικές αναταραχές και τις οικονομικές δυσκολίες.

Πηγή McKinsey

 

Προηγούμενο άρθροΣημαντικές Αλλαγές στα Google Ads – Βελτιστοποίηση απόδοσης στα Google Ads με βελτιώσεις στην αντιστοίχιση ερωτημάτων
Επόμενο άρθροAd Relevance by Amazon – Η νέα λύση στόχευσης διαφημίσεων που δεν βασίζεται σε cookies τρίτων