Ετικέτα: buyer persona

Για να πετύχουν στο επόμενο κύμα των φυσικών αλλά και ηλεκτρονικών αγορών, οι έμποροι θα πρέπει να συγχωνεύσουμε τα καλύτερα φυσικά, ψηφιακά κανάλια για να δημιουργήσoυν μια πολυκαναλική στρατηγική. Η πανδημία έχει αλλάξει σημαντικά τους καταναλωτές σχέση με το εμπόριο. Αγοραστές, επιφυλακτικοί με την επίσκεψη στα παραδοσιακά καταστήματα λιανικής...
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι αγοραστές Ο αριθμός των επισκεπτών που έχει μια ιστοσελίδα/eshop μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικός ανάλογα με το τι προσφέρει η επιχείρηση, οι τιμές, οι προσφορές και φυσικά διάφοροι παράγοντες. Σε γενικές γραμμές σε όλους τους κλάδους λιανικής, μόνο ένας μικρός αριθμός ατόμων (μικρότερο απο 10%)...